Projeler
Anasayfa > Projeler

İşletme Sorunlarına Yönelik Çalışmalar

Teknolojik Gelişmeleri Takip Eden Tesisler

“Dünya Bor Lideri” Eti Maden, global entegrasyon standartlarına uygun olarak dizayn edilen tesislerinde bor ve bor ürünlerini yüksek verimli, karlı, kaliteli ve sürdürülebilir ürünlere dönüştürmektedir. Yaygın bir kullanım alanına sahip olan bor ürünlerinin üretiminin yapıldığı tesislerde sürekli olarak iyileştirilme çalışmaları yürütülmektedir. Bu doğrultuda İşletmeler; değişen ve gelişen teknolojiye adapte olabilen, ayrıca Türkiye’nin en değerli madeni boru en verimli şekilde değerlendiren ve alanında uzmanlaşmış profesyonellerin üstün hizmet verdiği üretim merkezlerine dönüşmektedir.

Eti Maden, geçmişten gelen tecrübe ve bilgi birikimi ile proje aşamasından kurulumuna kadar kendi insan ve finans kaynağı ile meydana getirdiği üretim tesislerinde, randıman kayıplarının düşürülmesi ile daha kaliteli, sürdürülebilir ve inovasyon odaklı ürünler üretilmesi amacıyla global alanda yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek, Ar-Ge çalışmalarının her türlü yeniliğe hızlıca adapte olmasını hedeflemektedir.  Değişen teknolojilerden maksimum seviyede yararlanılarak bor ve bor ürünlerinin tüketiminin yaygınlaştırılması ve sektörlerdeki etkinliğinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, Kütahya- Emet, Balıkesir- Bigadiç ve Bandırma, Eskişehir-Kırka tesislerinde gerekli teknolojik iyileştirmeler zaman kaybetmeden yapılarak tesislerdeki kalite ve ürün randımanlarının yükseltilmesi, insan kaynağının global standartlara ulaştırılması, yeni paydaşlar edinerek bor ürünlerinin kullanımının yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

 

Sektör Geliştirme Çalışmaları

Her Alanına Bor Dokunuşu

Dünya bor sektöründe en önemli üretici olan Eti Maden, ulusal/uluslararası alanda, bor ürünlerinin yaygın olarak kullanılmasına yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Eti Maden uluslararası alanda, farklı sektörlerden gelen talepler doğrultusunda bor ve bor ürünlerinin yaygın olarak kullanılması çalışmalarını devam ettirmektedir. Demir-çelik, tarım, seramik, cam gibi sektörlerde elde ettiği teknik ve ekonomik sonuçları sektör üreticisi firmalar ile paylaşarak bor ürünlerinin kullanım alanlarının yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır. Böylece daha önceden kullanımı olmayan sektörlerde, bor kullanımının getirdiği faydalar ile ilgili projeler yürütülerek yeni üretim yöntemleri ile yüksek kalite standartlarında ürünler geliştirilmekte ve yeni kullanım alanları oluşturulmaktadır.

 

Yeni Ürün Geliştirme Çalışmaları

Eti Maden Yeni Borlu Ürünlerle Geleceği Tasarlıyor

Geleneksel bor ürünleri piyasasında istikrarlı büyümesini sürdüren, ayrıcalık yaratacak yeni bor ürünlerinin geliştirilmesinde öncü rolü üstlenen ve dünya bor sektörünün bilgi ve teknoloji havzası olma yolunda ilerleyen Eti Maden yeni bor ürünleri üreterek portföyünü genişletmektedir. Eti Maden, bor ve bor ürünlerini katma değeri yüksek ürünlere dönüştürerek pazara yeni ürünler sunmaya devam etmektedir. Eti Maden, son kullanıcıya yönelik bor içerikli ürünler üretilmesine (deterjan, cam elyafı v.b.), ileri teknoloji bor ürünlerinin üretim yöntemlerinin belirlenmesine ve üretilmesine yönelik olarak çalışmalar yapmaktadır. Yeni ürün geliştirmek için; bor ürünleri pazarlarındaki rekabet şartları, yurt içi ve yurt dışı pazar bilgileri de göz önüne alarak, özgün bilim ve teknoloji üretimine yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmaktadır.  Yeni bor ürünleri Ar-Ge çalışmalarının, özellikte enerji, savunma ve nükleer sanayinde önemli yer teşkil edebilecek bor içerikli ürünler olması öngörülmektedir.

 

 

Güncellenme Tarihi: 2018-06-16 14:19:49

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2024 Eti Maden