İNSAN KAYNAKLARI
Anasayfa > İNSAN KAYNAKLARI

Başarının En Önemli Kaynağı: İnsan Kaynağı

Dünya Bor Lideri Eti Maden bor ve borlu ürünler üretiminde; yüksek çalışma motivasyonuna sahip kurum imajını koruyan ve inovasyon odaklı çözümlerle kurumu geleceğe taşıyan, hizmete önem veren ve bütünsel iş planına adapte olabilen bir insan kaynağı oluşturma vizyonunu benimsemiştir.

Kurum amaç ve stratejilerini gerçekleştirecek insan kaynağını organize ederek; personel iş ve işlemleri organizasyonlarını maksimum düzeyde gerçekleştirerek uzmanlaşmış profesyonellerle kurumu temsil eden ve inovatif bir yapıya sahip özgüveni yüksek personellere sahip olma misyonuna taşımaktadır.

Eti Maden  insan kaynakları politikasını ilgili mevzuatlar ve belirlenen stratejiler kapsamında; verimlilik ve karlılık ilkesi üzerinden yapılandırmaktadır. Kurumsal yapıyı inovatif ve sürdürülebilir çözümlerle buluşturarak alanında profesyonelleşmiş insan kaynağı oluşturmayı amaçlamaktadır.

Eti Maden Geleceğin Profesyonellerini Yetiştiriyor

Eti Maden yeni bakış açıları ortaya koyabilen çalışanlara sahip olabilmek için yetkinlik arttırmak ve daha üst görevlere hazırlamak amacıyla verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine uygun olarak kurum içi eğitimler düzenlemektedir.

Eti Maden tesislerinde mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri ile işte uzmanlaşmanın sağlanması ve “yeteneklerin yönetimi” eğitimi planlamalarında; 2017 yılında; 18 planlı eğitim, 17 plan dışı eğitim, 12 Kuruluş dışı eğitim, 41 İşletme Müdürlüklerinde düzenlenen eğitimler olmak üzere toplam 88 eğitimde, 5247 memur sözleşmeli,
3151 işçi olmak üzere 8398 çalışana eğitim imkânı sağlanmıştır.
Ayrıca 254 öğrenciye lise düzeyinde mesleki eğitim, 328 üniversite öğrencisine staj ve
uygulamalı mühendislik staj imkânı sağlanmıştır.

Bor Üretiminde Ortak Hedef Yüksek Motivasyon

Personel Performans Yönetim Sistemi kapsamında Eti Maden hedefleriyle çalışan hedeflerinin ortak bir paydada buluşması, kişisel başarının desteklenmesi, kuruluş başarısının arttırılması, tüm çalışanların katkısının adil, sistemli ve ölçülebilir bir yöntemle değerlendirilmesi, personellerin beklentilerinin belirlenerek kuruma bağlılıklarının arttırılması ve yüksek motivasyona ulaşmalarını sağlayacak çalışma ortamı oluşturularak verimin maksimum seviyeye çıkarılması hedeflenmektedir.

Eti Maden’in temel insan kaynağı ilkeleri; görevin özelliğine uygun personelin niteliklerini belirlemek ve işe alım süreçlerini gerçekleştirmek; personelin iş gücü yeteneğinin, girişimciliğinin, başarı ve çabasının geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimleri belirlemek ve alınmasıyla ilgili gereken adımları atmak; etik değerler ve davranış ilkeleriyle verimli, karlı ve sürdürülebilir ilkelerinin benimsenmesini ve kurum aidiyetinin arttırılmasını sağlamaktadır.

Borun geleceğini tasarlayan Eti Maden, sürekli olarak gözden geçirilen, güncellenen ve gelişen insan kaynağı politikasına sahiptir.

Güncellenme Tarihi: 2019-02-25 20:45:10

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2024 Eti Maden