BALIKESİR İLİ DAHİLİNDEKİ SİCİL:6406 SAYILI IV. GRUP RUHSAT İÇİNDEKİ BENTONİT LOKAL ALANI, ARAMA FAALİYETİ
Anasayfa > İhaleler > BALIKESİR İLİ DAHİLİNDEKİ SİCİL:6406 SAYILI IV. GRUP RUHSAT İÇİNDEKİ BENTONİT LOKAL ALANI, ARAMA FAALİYETİ

İhale Detayları

İhale Bilgileri
İlan Konusu BALIKESİR İLİ DAHİLİNDEKİ SİCİL:6406 SAYILI IV. GRUP RUHSAT İÇİNDEKİ BENTONİT LOKAL ALANI, ARAMA FAALİYETİ
İhale Tarihi 2023-02-08 14:00:00
İlan No ---
İhale Yapan Birim Üretim ve Koordinasyon Dai. Bşk.
İhale Kapsamı
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Diğer
İhale Usulü Açık
İhale Durumu İptal Edilen İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kızılırmak Mah. 1443. Cad. No:5 06530 Çukurambar-Çankaya /ANKARA
Sorumlu Personel Şefika Yeşim BEKTAŞ
Telefon (312) 294 2000 (2715)
Eposta ybektas@etimaden.gov.tr
İhale Dökümanları
İhale Metni

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT BALIKESİR İLİ DAHİLİNDEKİ SİCİL:6406 SAYILI IV. GRUP RUHSAT İÇİNDEKİ  BENTONİT LOKAL ALANI, ARAMA FAALİYETİ YAPMAK ÜZERE TÜZEL KİŞİ, KURUM VEYA KURULUŞLARA

AÇIK İHALE USULÜ İLE VERİLECEKTİR

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

 

Teşekkülümüze ait Bentonit lokal alanında tüm masraflar istekliye ait olmak üzere UMREK standartlarında arama faaliyetlerinin yapılması, arama faaliyetleri sonucunda ekonomik olarak işletilebilir görünür rezervin tespiti ve gerekli yasal izinlerin alınması halinde rödövans karşılığı Bentonit madeninin işletilmesi işi, tüzel kişi, kurum veya kuruluşlara açık ihale usulü ile verilecektir.

 

1- İdarenin:

            a) Adresi         : Kızılırmak Mah. 1443. Cad. No:5 

                                       06530   Çukurambar-Çankaya /ANKARA

 

            b) Telefon No : (0312) 294 20 00    

            c) Faks No      : (0312) 294 21 64

d) e-posta        : etimaden@etimaden.gov.tr

e) Kep Adresi : etimaden@hs01.kep.tr

 

 

2- İhalenin Konusu: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan Balıkesir ili dahilindeki Sicil:6406 sayılı IV. grup maden sahası içerisinde yer alan 87,61 hektarlık Bentonit lokal alanında, UMREK standartlarında arama faaliyetlerinin yapılması, arama faaliyetleri sonucunda ekonomik olarak işletilebilir görünür rezervin tespiti ve gerekli yasal izinlerin alınması halinde rödövans karşılığı Bentonit madeninin işletilmesidir.

 

3- İhalenin;

a) Yapılacağı yer       : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

  Kızılırmak Mah. 1443. Cad. No:5 

                                         06530   Çukurambar-Çankaya /ANKARA

                                      1. Kat  Şehit Aydın İnceoğlu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati  : 08.02.2023 saat: 14.00

 

4- İhale Dokümanı: İhale dosyası, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığında görülebilir.

 

İhale dosyası, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı veznesine veya T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki Şube Kodu 1745, İban No: TR08 0001 0017 4537 7122 4550 01 olan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait TL hesabına 500,- TL (KDV Dahil) yatırılmasını müteakip, İstekli yetkilisinin veya ihale dokümanı almaya yetkilendirilmiş kişinin adı soyadı, İsteklinin ticaret ünvanı, adresi, e-postası, kep adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaralarını içeren bilgiler, yetki belgesi veya vekaletname ile ekinde ödendi makbuzu içeren yazılı müracaatta bulunulması kaydıyla yukarıda belirtilen adresten temin edilebilir.

 

Teklif verecek isteklilerin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

5- Geçici Teminat: İstekliler, 150.000 (yüz elli bin) TL geçici teminat vereceklerdir.

 

6- Teklifler: 08.02.2023 Çarşamba günü, saat 14.00’e kadar kapalı zarfla ve zarfın üzerine “ Sicil:6406 sayılı bor tuzu sahası içerisinde yer alan Bentonit lokal alanına ait tekliftir yazılarak Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü–Genel Evrak Servisine verilebileceği gibi, iadeli-taahhütlü posta ile de gönderilebilir (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır).

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2024 Eti Maden