Enerji
Anasayfa > Enerji

Geleceğin Yenilenebilir Enerjisinin Depolayıcısı: Bor

Kömür, petrol gibi fosil yakıtların rezervlerinin azalması ve bu kaynaklara olan talebin artması, alternatif enerji kaynakları arayışına neden olmaktadır. Teknolojik gelişmelerin devamlılığı ve her geçen gün artan dünya nüfusu enerjiye aşırı miktarda ihtiyaç duyulmasına yol açmaktadır. Bu doğrultuda, enerji kaynağı ve üretimine yönelik araştırmalar oldukça önem kazanmaktadır. Birincil enerji kaynaklarının üretimi ve tüketimi doğal yaşamı, çevreyi, insan sağlığını, ülke ve dünya ekonomilerini olumsuz anlamda etkilemektedir. Bor ürünlerinin etkili katkısıyla geleceğin enerji ihtiyacı sürdürülebilir, yenilenebilir, çevreye ve doğal yaşama duyarlı alternatifler oluşturarak enerji sektöründe önemli bir konumda yer almaktadır.

Borla Güçlenen ve Değerlenen Enerji

Geleceğin enerji kaynakları arasında görülen ve araştırma çalışmaları devam ettirilen hidrojenin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü yakıt pilleri oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Ar – Ge aşamasında olan hidrojen; üretim, depolama, taşıma, yakıt pili geliştirilmesi, kullanım alanlarında sistem entegrasyonu vb. konularda bilimsel araştırmalarla geliştirilmeye devam etmektedir. Hidrojen enerjisinin yüksek verimle kullanılmasını sağlayan bor, sodyum borhidrürlü yakıt pillerinin geliştirilmesinde önemli ham maddeler arasında yer almaktadır. Ayrıca sodyum borhidrür arıtım kimyasallarında, selüloz ağartmada, metal yüzeylerin temizlenmesinde, metal yüzey işlemlerinde değerli metal kazanma işleminde ve atık sulardan ağır metallerin temizlenmesinde yaygın olarak tercih edilmektedir.

Geleceğin Enerjisine Bor Dokunuşu

Geleceğin sürdürülebilir ve yüksek verimli enerji kaynaklarının oluşturulmasına katkı sağlayan bor; yenilenebilir yapısıyla enerji sektörüne sodyum borhidrür ile değer katmaktadır. Sodyum borhidrür; elektronik cihazlarda, taşıtlar ve elektrik/ısı üretim tesislerinde, askeri ve sivil amaçlı kullanılan yakıt pillerinde sıkça tercih edilen bir üründür. Bor, ağırlıkça %10,8 hidrojen depolaması, yanıcı ve patlayıcı olmaması, hidrojen verme reaksiyonunu kontrol altında tutabilmesi vb. özellikleriyle kolay bir kullanım sunmaktadır.

Ar – Ge çalışmaları devam eden hidrojen depolama teknolojisinin önemli hammaddelerinden olan sodyum borhidrür üretim teknolojisinin geliştirilmesi, Eti Maden tarafından işletilen ve üretimi sağlanan Türkiye’nin en değerli madeni borun etkin olarak kullanılması açısından oldukça önemlidir.

Güncellenme Tarihi: 2019-02-25 20:56:59

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2024 Eti Maden