KPSS Yerleştirme Sonucuna Göre Teşekkülümüz Merkez ve Taşra Teşkilatına Atamaları Yapılacak Kişilerden Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler
Anasayfa > Duyurular > KPSS Yerleştirme Sonucuna Göre Teşekkülümüz Merkez ve Taşra Teşkilatına Atamaları Yapılacak Kişilerden Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler
13
Aug
2020
GEREKLİ BELGELER : 1) Nüfus Cüzdanı aslı 2) Vesikalık fotoğraf (4 adet) 3) Öğrenim Belgesinin aslı ve Noter tasdikli sureti 4)Askerlik terhis veya tecil belgesi (Halen askerlik görevini ifa eden adaylar, bulundukları askeri birimlerden askerde olduklarına dair yazıyı dilekçe ekinde göndereceklerdir.) 5) Halen veya evvelce kamuda memuriyeti bulunanlar için hizmet belgesi 6) PTT'den alınacak e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak barkod numaralı adli sicil belgesinin çıktısı 7) ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2021 Eti Maden