KAMUOYU DUYURUSU 27 MART 2023
Anasayfa > Duyurular > KAMUOYU DUYURUSU 27 MART 2023
27
Mar
2023
Değişik zamanlarda internet ortamında ETİ MADEN’in ve bor madenlerinin özelleştirileceği, geleceğin petrolü olan bor madenlerinin 40 milyon dolar gibi değerinin çok altında bir fiyata satılacağı, asıl değerinin 9 trilyon dolar olduğu, borun araçlarda petrolün yerini alacağına yönelik yanlış bilgi ve rasyonel olmayan yaklaşımlarla gerçeklikten uzak paylaşım ve iddialarda bulunulmaktadır. Bilindiği üzere Bor madenlerinin üretimi, işletilmesi ve pazarlanması görevi kanunlarla ETİMADEN’e verilmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın ortaya koyduğu vizyon ve hedefler doğrultusunda Bor madenlerimizi sürdürülebilir işletmecilik yaklaşımıyla ülke ekonomisine kazandıran ve 5 milyar TL ödenmiş sermayeye sahip DÜNYA BOR LİDERİ ETİ MADEN, 2022 yılında tarihinin en yüksek üretim, ihracat ve satış değerlerine ulaşarak yaklaşık 2,6 milyon tonu ihracat olmak üzere toplam 2,67 milyon ton bor ürünleri satışı karşılığı yaklaşık 1,32 milyar doların üzerinde satış geliri elde etmiş ve Dünya bor pazarında ülkemizin payını da %62 seviyesine çıkarmıştır. Ayrıca, ETİ MADEN son 20 yılda yaklaşık 1,3 milyar dolar yatırım yaparak dünya kurulu bor üretim kapasitesinin yaklaşık %50’sine sahip olmuştur. Ülke ekonomisine yaptığı katkıyı sürekli artıran ETİ MADEN, önümüzdeki dönemde “Bor ile Geleceği Tasarlamak” vizyonu ile “üretirken kazanmak” anlayışıyla üretim ve satış faaliyetlerini sürdürülebilir kılarak, bor karbür, ferrobor, lityum ve nadir toprak elementleri gibi özellikle ileri teknoloji yeni ürünlerin üretilmesine odaklanmaktadır. Nükleer ve zırh yapımı gibi yüksek teknolojide kullanılan bor karbür, elektrikli arabaların bataryalarında kullanılan lityum karbonat, çelik, dökme demir, sürekli manyetik malzemelerde kullanılan ferrobor ile ileri teknoloji cihazların üretiminde yaygın olarak kullanılan nadir toprak elementlerinin üretimine yönelik yatırımlara devam edilmektedir. Bor madenlerimizi en iyi şekilde değerlendirerek ülkemiz için değer üretmeye odaklanmış olan ETİ MADEN ve bor madenlerinin özelleştirileceği iddialarına ilişkin olarak kamuoyuna açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur. Dünya bor rezervinin yaklaşık 4,5 milyar ton ve yıllık tüketimin ortalama 4 milyon ton mertebesinde olduğu gerçeğinden hareketle, yaklaşık 1000 yılda tüketilebilecek bir bor rezervini, nihai ürün fiyatları esas alınarak bilimsel ve ekonomik gerçeklikten uzak yapılan hesaplamalarla değer biçerek bor madenlerinin satılabileceği, Ödenmiş sermayesi 5 milyar TL ve yıllık cirosu 1,32 milyar doların üzende olan ve son 20 yılda yaklaşık 1,3 milyar dolar yatırım yaparak aktiflerini büyütmüş bir kuruluşun 40 milyon dolara satılacağına yönelik paylaşımlar eksik ve yanlış bilgilere dayanan tamamen gerçek dışı iddialardır. Bilindiği üzere günümüzde ana enerji kaynağı olan fosil yakıtlarının sınırlı kaynaklar olması ve çevresel olumsuz etkiler yaratması, çevre dostu ve yenilebilir enerji kaynaklarına yönelimi sağlamıştır. Bu kapsamda, “hidrojen” ideal bir yakıt olarak değerlendirilmektedir. Hidrojeni yakıt olarak kullanan yakıt pilleri gelişme safhasında olan yeni teknolojilerdendir. Ancak, hidrojenin üretimi, depolanması ve taşınması bu teknolojinin gelişmesindeki önemli zorluklardır. Bunlardan biri de, hidrojenin inorganik bir bileşik olan sodyum bor hidrürde kimyasal olarak depolanmasıdır. Sodyum bor hidrür kullanımında enerji kaynağı bor değil hidrojen olup, borun yakıt deposuna konularak benzin, mazot vs. yerine kullanılması mümkün değildir. Bu konuda alternatif projeler üzerinde çalışılmış olmasına rağmen ticari ölçekte uygulanabilir bir proje hayata geçirilmemiştir. Sonuç olarak, ETİ MADEN’in ve bor madenlerinin herhangi bir ülke, firma ve şahsa satılması veya devredilmesi gibi bir durum söz konusu olmayıp, bu konuda yürütülen herhangi bir çalışma da mevcut değildir. Bu nedenle; ülkemiz için değer üreten güzide Kuruluşumuzun yıpratmaya, kamuoyunu yanlış bilgilendirme ve yönlendirmeye yönelik maksatlı ve gerçekle ilişkisi olmayan haber ve yorumlara itibar edilmemesi, kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Güncellenme Tarihi: 2023-03-27 14:22:24

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2023 Eti Maden