KAMUOYU DUYURUSU
Anasayfa > Duyurular > KAMUOYU DUYURUSU
17
Nov
2020
11.11.2020 tarihinde Bakanlığımız Bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan görüşmeleri sırasında CHP Zonguldak Milletvekili Sayın Deniz YAVUZYILMAZ tarafından “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde yapımı tamamlanan V. BPH Tesisi kapsamında ihaleyi alan firmaya verilen 760 gün cezalı süre uzatımına tekabül eden 200.000.000 TL cezanın 90 güne indirildiği ve ödemesinin de 60 aya bölünmesi için gizli protokol yapıldığı” iddia edilmiştir. Teşekkülümüz tarafından gerek işin yapım aşamasında gerekse de sonraki tüm süreçlerde basiretli tüccar olmanın gerekleri yerine getirilerek, yapım işi kapsamında oluşan kamu alacağını garanti altına almak için gereken tüm iş ve işlemler yürütülmüştür. V. Boraks Pentahidrat Tesisi Projesi kapsamında; geçici kabul eksikliklerinin acilen giderilmesi için Yüklenici Firmaya bildirim yapılarak süre verilmiştir. Ancak verilen sürede Firma yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. Söz konusu yapım işinin geçici kabul eksiklikleri Yüklenici Firma tarafından kabul edilmeyerek iş mahkemeye taşınmıştır. Teşekkülümüz tarafından geçici kabul eksikliklerinin Yüklenici Firma nam-ı hesabına yaptırılması için ihaleye çıkılmış ve 22 Mayıs 2020 tarihinde Yeni Yüklenici Firma ile sözleşme imzalanmıştır. İşi alan Yeni Yüklenici Firma geçici kabul eksikliklerinin giderilmesine yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Diğer yandan, iddia edildiği gibi İdaremiz herhangi bir alacağından vazgeçmemiştir. Kamu alacaklarının akamete uğratılmaması amacıyla Yüklenici Firmaya verilen cezanın taksitle tahsili için mevcut teminatlar muhafaza edilmek kaydıyla Yüklenici Firma ile Protokol yapılmıştır. Yüklenici Firmanın söz konusu Protokoldeki kabul ve taahhütleri çerçevesinde; 760 günlük cezanın indirilmesi ya da bir günlük cezanın dahi silinmesi söz konusu değildir. Yüklenici Firma tarafından ceza miktarına ilişkin dava açılmış olup cezaya ilişkin karşılıklı dava süreci devam etmektedir. Mahkeme kararına göre hareket edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Güncellenme Tarihi: 2020-11-17 15:26:08

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2023 Eti Maden