2019 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ İLANI
Anasayfa > Duyurular > 2019 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ İLANI
08
Apr
2020
Teşekkülümüz 2019 Yılı Görevde Yükselme Sınavı ile ilgili Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Başarı sıralaması, açıklanması ve itirazların cevaplanması başlıklı 19. maddesinin 1. fıkrasında; "...Başarı puanı, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak tespit edilir ve kurumun resmi internet sitesinde ilân edilir." hükmü ile aynı maddenin 2. fıkrasında; "Sınavlarda başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla; a) Hizmet süresi fazla olanlara, b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilerek, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir." hükümlerine göre oluşturulan Nihai Başarı Listeleri 08.04.2020 tarihi itibarıyla web sayfamızda yayımlanmıştır. Nihai Başarı Listelerinin ilan edildiği tarih tebliğ tarihi niteliği taşımakta olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2021 Eti Maden