ANALİZ ÜCRETLERİ
Anasayfa > ANALİZ ÜCRETLERİ

Bor teknolojisine yön veren Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın genel amaç ve politikaları ışığında, uluslararası standartlara göre tasarlanmış laboratuvarlarında maden analizi çalışmaları yürütülmektedir.

Eti Maden, laboratuvarlarında kanun ve yönetmelikler doğrultusunda; teknolojiyi geliştirmek ve gelişmeleri izlemek, bilgi birikimini arttırmak, bilim ve teknolojide uluslararası rekabette etkili olmak için laboratuvar ve pilot çapta araştırmalar yapmak, çevre sorunlarının çözümlenmesine yönelik çalışmalarla ve üstün analiz yöntemleriyle madenciliğe yönelik laboratuvar hizmetleri vermektedir. Kurumumuzun ve diğer kişi veya kuruluşların ihtiyaç duyduğu her türlü cevher, yarı mamul, konsantre ürün, rafine ürün ve atıkların fiziksel-kimyasal analiz hizmetlerini, iyi mesleki uygulamalar göstererek, analiz metotlarının öngördüğü gereklilikleri yerine getirerek, eğitimlerle uzmanlıkları geliştirilen personelimizle tam zamanında, hatasız ve güvenilir olarak sunmaktır.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Laboratuvarları olarak, analizlerde uluslararası geçerliliği olan yöntemlerin uygulanması, kaliteli, hızlı, güvenilir analiz sonuçları üreterek müşteri memnuniyetinin artırılması amacıyla 2010 yılında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’ na başvuru yapılmış; 2011 yılında Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve 2015 yılında İşletme Müdürlükleri bünyesindeki Laboratuvarlar TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gereklilikler Standardı kapsamında, AB 0403-T no.lu akreditasyon sertifikası ile belgelendirilmiştir.

Akreditasyon süreci ile hizmet kalitemizin artırılması, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyeti göz önünde tutulmuştur. Bu sayede kalitemiz ölçülebilir hale gelmiş olup somut kararların alınmasında veri olarak kullanılabilmektedir.

Analiz hizmetlerinde ulusal ve/veya uluslararası standart analiz metotları kullanılmakta olup, analiz metotlarında değişiklikler yapılması durumunda geçerli kılma çalışmaları yapılmaktadır.

“Borun Geleceğini Tasarlayan” Eti Maden, 1993 yılından itibaren yeni analiz yöntemlerinin araştırılması ve geliştirilmesi çalışmalarını modern cihazlarla donatılmış laboratuvarlarında devam ettirmektedir.

Laboratuvarlarda;

  • Bor Cevheri,
  • Silikat Cevheri,
  • Trona Cevheri,
  • Altın ve Gümüş Cevheri analizleri,
  • Su ve Atık Su analizleri yapılmaktadır. 

 

ANALİZ VE TEKNOLOJİK TEST HİZMETLERİ SÜRECİ : Analiz talebinde bulunan kişi veya kuruluşların başvurularını Analiz Talep Formunu doldurarak yapmaları gerekmektedir. Analiz ve Teknolojik test hizmet bedelleri (k.d.v. dahil) Eti Maden banka hesaplarına veya Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Veznesine yatırılabilir. Analiz hizmet bedelinin yatırılması ve ödeme dekontunun laboratuvara ulaşmasına müteakip analizlere başlanır.

 

Analiz Talep Formu  (Başvurunun e-devlet üzerinden yapılması gerekmektedir.)

Şikayet – Öneri Formu

Müşteri Şikayet-Öneri Prosesi

Analiz sonuçlarına yapılan itirazlar sonucunda elde edilen veriler ilk sonuçlarla aynı doğrultuda çıkarsa tekrar analiz ücreti alınır. Farklı değerlerin çıkması durumunda ücret talep edilmez.

Analiz işlemleri için belirtilen  birim fiyatlar rutin analiz işlemleri için geçerlidir. Kesin proses saptanmasını amaçlayan teknolojik araştırmalar, özellik arz eden analizler ve üretime yönelik çalışmalardaki ücretlendirme işin niteliğine göre tespit edilmektedir.

Analiz raporları, Analiz Talep Formu’nda belirtilen adrese postalanır veya elden teslim alınabilir.

 

NOT: Kimyasal analizlerde ve teknolojik test ücretlerinde belirtilen bedeller, maliyetlerin değişmesi halinde, ETİ MADEN İŞLETMELERİ tarafından herhangi bir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir.


Birim

e-posta

Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Laboratuvar Birimi

merkezlab@etimaden.gov.tr

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü

Ürün İzleme ve Laboratuvar Birimi

banlab@etimaden.gov.tr

Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü

Ürün İzleme ve Laboratuvar Birimi

biglab@etimaden.gov.tr

Emet Bor İşletme Müdürlüğü

Ürün İzleme ve Laboratuvar Birimi

emtlab@etimaden.gov.tr

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Ürün İzleme ve Laboratuvar Birimi

kirlab@etimaden.gov.tr

 

Laboratuvarlarımızda gerçekleştirilen tüm analizler, aşağıdaki analiz listesinde yer almaktadır.

 Akreditasyon kapsamındaki analizlere https://secure.turkak.org.tr/kapsam/search adresinden sorgulama yapılarak ulaşmak mümkündür.

 

ÜCRETLER

1-KIRMA,ÖĞÜTME, KURUTMA,TANE BOYU TAYİNİ, NUMUNE HAZIRLAMA
ANALİZİN ADI BİRİMİ ANALİZ ÜCRETİ (KDV DAHİL)
Kırma-Öğütme TL/Kg 210.00
Kurutma TL/Kg 210.00
Kızdırma Kaybı ve Uçucu Madde TL/Ad. 325.00
Nem TL/Ad. 175.00
Elek Analizi (Kuru/Yaş) TL/Kg 125.00
Lazerli Tane Boyut Analizi (Kuru/Yaş) TL/Ad. 475.00
Camsizer cihazı ile Tane Boyut Analizi (Kuru/Yaş) TL/Ad. 475.00
Akrilik Asit Tayini TL/Ad. 325.00
Viskozite Tayini TL/Ad. 375.00
Yoğunluk Tayini (Piknometre ile) TL/Ad. 250.00
Dökme yoğunluğu TL/Ad. 175.00
NOT: Elek analizlerinde verilen ücretler bir fraksiyon için geçerlidir. Fraksiyon sayısı ile ücret çarpılır.
     
2-BOR BİLEŞİKLERİ
ANALİZİN ADI BİRİMİ ANALİZ ÜCRETİ (KDV DAHİL)
B2O3(asit) TL/Ad. 270.00
B2O3 (eritiş) TL/Ad. 660.00
SiO2 (Gravimetrik) TL/Ad. 570.00
SO4 (Gravimetrik-Türbidimetrik) TL/Ad. 360.00
Cl (Titrimetrik) TL/Ad. 360.00
Toplam C,S (LECO Cihazı) TL/Ad. 720.00
Suda Çözünmeyen TL/Ad. 390.00
     
3-SU ANALİZLERİ
ANALİZİN ADI BİRİMİ ANALİZ ÜCRETİ (KDV DAHİL)
Bulanıklık TL/Ad. 125.00
pH / İletkenlik TL/Ad. 100.00
Toplam Sertlik TL/Ad. 225.00
Geçici Sertlik TL/Ad. 225.00
Kalıcı Sertlik TL/Ad. 225.00
     
4- ENSTRÜMENTAL ANALİZLER
4-1 Atomik Absorpsiyon Spektrometre (A.A.S)
ANALİZİN ADI BİRİMİ ANALİZ ÜCRETİ (KDV DAHİL)
Ca TL/Ad. 625.00
Sr TL/Ad. 625.00
Mg TL/Ad. 625.00
Fe TL/Ad. 625.00
Na TL/Ad. 625.00
K TL/Ad. 625.00
Ag* TL/Ad. 625.00
Zn TL/Ad. 625.00
Cr TL/Ad. 625.00
Cu TL/Ad. 625.00
Co TL/Ad. 625.00
Au* TL/Ad. 940.00
Ti TL/Ad. 625.00
Pb TL/Ad. 625.00
Mn TL/Ad. 625.00
As TL/Ad. 625.00
Li TL/Ad. 625.00
Ti TL/Ad. 625.00
Si TL/Ad. 625.00
Al TL/Ad. 625.00
Ni TL/Ad. 625.00
Mo TL/Ad. 625.00
Se TL/Ad. 625.00
Ba TL/Ad. 625.00
Te TL/Ad. 625.00
V TL/Ad. 625.00
NOT:
a-) A.A.S Analizlerinde ilk element TL/Ad. 625.00
b-) Sonraki her bir element TL/Ad. 315.00
*Au ve Ag elementleri için ilk element ücreti uygulanır.
     
4-2 UV/VIS
ANALİZİN ADI BİRİMİ ANALİZ ÜCRETİ (KDV DAHİL)
B TL/Ad. 625.00
Si TL/Ad. 625.00
Fe TL/Ad. 625.00
PO4 TL/Ad. 625.00
CO3 TL/Ad. 625.00
CO2 TL/Ad. 625.00
COD TL/Ad. 625.00
NO3 TL/Ad. 625.00
NO2 TL/Ad. 625.00
NH4 TL/Ad. 625.00
Toplam Azot(N) TL/Ad. 625.00
Kjeldahl Yöntemi ile Azot Tayini TL/Ad. 625.00
     
4-3 SPEKTRAL ANALİZLER (XRF)
ANALİZİN ADI BİRİMİ ANALİZ ÜCRETİ (KDV DAHİL)
İstenilen ilk element analizi için TL/Ad. 625.00
Sonraki her bir element analizi için TL/Ad. 175.00
     
4-4 SPEKTRAL ANALİZLER (XRD)
ANALİZİN ADI BİRİMİ ANALİZ ÜCRETİ (KDV DAHİL)
XRD Toz yöntemi ile kalitatif mineral analizi TL/Ad. 800.00
     
4-5 SPEKTRAL ANALİZLER (ICP-OES)
ANALİZİN ADI BİRİMİ ANALİZ ÜCRETİ (KDV DAHİL)
Al TL/Ad. 700.00
As TL/Ad. 700.00
Ba TL/Ad. 700.00
Ca TL/Ad. 700.00
Cd TL/Ad. 700.00
Ce TL/Ad. 700.00
Co TL/Ad. 700.00
Cr TL/Ad. 700.00
Cu TL/Ad. 700.00
Dy TL/Ad. 700.00
Er TL/Ad. 700.00
Eu TL/Ad. 700.00
Fe TL/Ad. 700.00
Gd TL/Ad. 700.00
Hf TL/Ad. 700.00
Hg TL/Ad. 700.00
Ho TL/Ad. 700.00
K TL/Ad. 700.00
La TL/Ad. 700.00
Li TL/Ad. 700.00
Lu TL/Ad. 700.00
Mg TL/Ad. 700.00
Mn TL/Ad. 700.00
Mo TL/Ad. 700.00
Na TL/Ad. 700.00
Nb TL/Ad. 700.00
Nd TL/Ad. 700.00
Ni TL/Ad. 700.00
P TL/Ad. 700.00
Pb TL/Ad. 700.00
Pr TL/Ad. 700.00
Rb TL/Ad. 700.00
Sb TL/Ad. 700.00
Sc TL/Ad. 700.00
Se TL/Ad. 700.00
Si TL/Ad. 700.00
Sm TL/Ad. 700.00
Sr TL/Ad. 700.00
Tb TL/Ad. 700.00
Th TL/Ad. 700.00
Ti TL/Ad. 700.00
Tl TL/Ad. 700.00
Tm TL/Ad. 700.00
V TL/Ad. 700.00
Y TL/Ad. 700.00
Yb TL/Ad. 700.00
Zn TL/Ad. 700.00
Zr TL/Ad. 700.00
a-) ICP-OES Analizlerinde ilk element TL/Ad. 700.00
b-) Sonraki her bir element TL/Ad. 250.00
     
ANALİZİN ADI BİRİMİ ANALİZ ÜCRETİ (KDV DAHİL)
EMPA kumaşı optik okuma TL/Ad. 400.00
Çamaşır Deterjanı Yıkama Performans Testi (EMPA103+EMPA118) TL/Ad. 2500.00

Analiz Ücretleri İçin Banka ve İrtibat Bilgileri aşağıdaki gibidir:

Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Laboratuvar Birimi
Ziraat Bankası Kurumsal Şube
IBAN NO: TR08 0001 0017 4537 7122 4550 01
Vakıflar Bankası Kızılay Şubesi
IBAN NO:TR72 0001 5001 5800 7295 1845 40

Adres:Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:179 ETİMESGUT/ANKARA

Tel: 0312 294 20 00 Faks: 0312 294 21 81

e-posta: merkezlab@etimaden.gov.tr

 

Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Ürün İzleme ve  Laboratuvar Birimi
TC ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİGADİÇ ŞUBESİ 
IBAN NO: TR08 0001 0003 9437 7122 4555 24 


Adres: Eti Maden İşletmeleri Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü  Osmanca Mahallesi Bor Caddesi No:34 10441 Bigadiç/BALIKESİR

Tel: (266) 633 72 21-22  Faks: (266) 633 72 23

e-posta: biglab@etimaden.gov.tr

 

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Ürün İzleme ve  Laboratuvar Birimi

TC ZİRAAT BANKASI1240 PORSUK/ESKİŞEHİR
IBAN NO: TR34 0001 0012 4037 7122 4555 33

Adres: Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor İşletme Müdürlüğü 26970 – Seyitgazi - Kırka / ESKİŞEHİR

Tel:0 (222) 681 22 00 Faks: 0 (222) 681 22 02

e-posta: kirlab@etimaden.gov.tr

 

Emet Bor İşletmesi Müdürlüğü Ürün İzleme ve  Laboratuvar Birimi

T.C. ZİRAAT BANKASI EMET ŞUBESİ
IBAN NO: TR55 0001 0002 8237 7122 4555 25

Adres: Eti Maden İşletmeleri Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700-Emet/KÜTAHYA

Tel:0 (274) 461 34 00 Faks: 0 (274) 461 34 03

e-posta: emtlab@etimaden.gov.tr

 

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Ürün İzleme ve Laboratuvar Birimi

ZİRAAT BANKASI BANDIRMA ŞB. 
IBAN NO: TR15 0001 0000 4837 7122 4555 29

Adres: Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fab. İşletme Müdürlüğü 10219 - Bandırma /BALIKESİR

Tel: 0 (266) 721 31 00 Faks:0 (266) 721 31 25

e-posta:banlab@etimaden.gov.tr

 Güncellenme Tarihi: 2024-02-07 10:52:57

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2024 Eti Maden