ANALİZ ÜCRETLERİ
Anasayfa > ANALİZ ÜCRETLERİ

Bor teknolojisine yön veren Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın genel amaç ve politikaları ışığında, uluslararası standartlara göre tasarlanmış laboratuvarlarında maden analizi çalışmaları yürütülmektedir.

Eti Maden, laboratuvarlarında kanun ve yönetmelikler doğrultusunda; teknolojiyi geliştirmek ve gelişmeleri izlemek, bilgi birikimini arttırmak, bilim ve teknolojide uluslararası rekabette etkili olmak için laboratuvar ve pilot çapta araştırmalar yapmak, çevre sorunlarının çözümlenmesine yönelik çalışmalarla ve üstün analiz yöntemleriyle madenciliğe yönelik laboratuvar hizmetleri vermektedir. Kurumumuzun ve diğer kişi veya kuruluşların ihtiyaç duyduğu her türlü cevher, yarı mamul, konsantre ürün, rafine ürün ve atıkların fiziksel-kimyasal analiz hizmetlerini, iyi mesleki uygulamalar göstererek, analiz metotlarının öngördüğü gereklilikleri yerine getirerek, eğitimlerle uzmanlıkları geliştirilen personelimizle tam zamanında, hatasız ve güvenilir olarak sunmaktır.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Laboratuvarları olarak, analizlerde uluslararası geçerliliği olan yöntemlerin uygulanması, kaliteli, hızlı, güvenilir analiz sonuçları üreterek müşteri memnuniyetinin artırılması amacıyla 2010 yılında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’ na başvuru yapılmış; 2011 yılında Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve 2015 yılında İşletme Müdürlükleri bünyesindeki Laboratuvarlar TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gereklilikler Standardı kapsamında, AB 0403-T no.lu akreditasyon sertifikası ile belgelendirilmiştir.

Akreditasyon süreci ile hizmet kalitemizin artırılması, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyeti göz önünde tutulmuştur. Bu sayede kalitemiz ölçülebilir hale gelmiş olup somut kararların alınmasında veri olarak kullanılabilmektedir.

Analiz hizmetlerinde ulusal ve/veya uluslararası standart analiz metotları kullanılmakta olup, analiz metotlarında değişiklikler yapılması durumunda geçerli kılma çalışmaları yapılmaktadır.

“Borun Geleceğini Tasarlayan” Eti Maden, 1993 yılından itibaren yeni analiz yöntemlerinin araştırılması ve geliştirilmesi çalışmalarını modern cihazlarla donatılmış laboratuvarlarında devam ettirmektedir.

Laboratuvarlarda;

  • Bor Cevheri,
  • Silikat Cevheri,
  • Trona Cevheri,
  • Altın ve Gümüş Cevheri analizleri,
  • Su ve Atık Su analizleri yapılmaktadır. 

 

ANALİZ VE TEKNOLOJİK TEST HİZMETLERİ SÜRECİ : Analiz talebinde bulunan kişi veya kuruluşların başvurularını Analiz Talep Formunu doldurarak yapmaları gerekmektedir. Analiz ve Teknolojik test hizmet bedelleri (k.d.v. dahil) Eti Maden banka hesaplarına veya Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Veznesine yatırılabilir. Analiz hizmet bedelinin yatırılması ve ödeme dekontunun laboratuvara ulaşmasına müteakip analizlere başlanır.

 

Analiz Talep Formu  (Başvurunun e-devlet üzerinden yapılması gerekmektedir.)

Şikayet – Öneri Formu

Müşteri Şikayet-Öneri Prosesi

Analiz sonuçlarına yapılan itirazlar sonucunda elde edilen veriler ilk sonuçlarla aynı doğrultuda çıkarsa tekrar analiz ücreti alınır. Farklı değerlerin çıkması durumunda ücret talep edilmez.

Analiz işlemleri için belirtilen  birim fiyatlar rutin analiz işlemleri için geçerlidir. Kesin proses saptanmasını amaçlayan teknolojik araştırmalar, özellik arz eden analizler ve üretime yönelik çalışmalardaki ücretlendirme işin niteliğine göre tespit edilmektedir.

Analiz raporları, Analiz Talep Formu’nda belirtilen adrese postalanır veya elden teslim alınabilir.

 

NOT: Kimyasal analizlerde ve teknolojik test ücretlerinde belirtilen bedeller, maliyetlerin değişmesi halinde, ETİ MADEN İŞLETMELERİ tarafından herhangi bir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir.


Birim

e-posta

Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Laboratuvar Birimi

merkezlab@etimaden.gov.tr

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü

Ürün İzleme ve Laboratuvar Birimi

banlab@etimaden.gov.tr

Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü

Ürün İzleme ve Laboratuvar Birimi

biglab@etimaden.gov.tr

Emet Bor İşletme Müdürlüğü

Ürün İzleme ve Laboratuvar Birimi

emtlab@etimaden.gov.tr

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Ürün İzleme ve Laboratuvar Birimi

kirlab@etimaden.gov.tr

 

Laboratuvarlarımızda gerçekleştirilen tüm analizler, aşağıdaki analiz listesinde yer almaktadır.

 Akreditasyon kapsamındaki analizlere https://secure.turkak.org.tr/kapsam/search adresinden sorgulama yapılarak ulaşmak mümkündür.

 

ÜCRETLER

1-KIRMA, ÖĞÜTME, KURUTMA, TANE BOYU TAYİNİ, NUMUNE HAZIRLAMA

ANALİZİN ADI

BİRİMİ

ANALİZ ÜCRETİ

(KDV DAHİL)

Kırma-Öğütme

TL/kg

23,60

Kurutma

TL/kg

23,60

Kızdırma Kaybı ve Uçucu Madde

TL/Adet

29,50

Nem

TL/Adet

27,14

Elek Analizi (Kuru/Yaş)

TL/kg

25,96

Lazerli Tane Boyut Analizi (Kuru/Yaş)

TL/Adet

118,00

Camsizer Cihazı ile Tane Boyut Analizi (Kuru/Yaş)

TL/Adet

118,00

Organik Karbon Tayini

TL/Adet

151,04

Akrilik Asit Tayini

TL/Adet

70,80

Viskozite Tayini

TL/Adet

106,20

Yoğunluk Tayini (Piknometre ile)

TL/Adet

59,00

Dökme yoğunluğu

TL/Adet

41,30

NOT: Elek analizlerinde verilen ücretler bir fraksiyon için geçerlidir. Fraksiyon sayısı ile ücret çarpılır.

 

2- BOR BİLEŞİKLERİ

ANALİZİN ADI

BİRİMİ

ANALİZ ÜCRETİ

(KDV DAHİL)

B2O3(asit)

TL/Adet

47,20

B2O3 (eritiş)

TL/Adet

120,36

SiO2 (Gravimetrik)

TL/Adet

106,20

SO4 (Gravimetrik-Türbidimetrik)

TL/Adet

64,90

Cl (Titrimetrik)

TL/Adet

70,80

Toplam C,S (LECO Cihazı)

TL/Adet

76,70

Suda Çözünmeyen

TL/Adet

47,20

 

3- TRONA ANALİZLERİ

ANALİZİN ADI

BİRİMİ

ANALİZ ÜCRETİ

(KDV DAHİL)

NaHCO3

TL/Adet

47,20

Na2CO3

TL/Adet

47,20

SiO2

TL/Adet

100,30

Cl

TL/Adet

47,20

 

4- SU ANALİZLERİ

ANALİZİN ADI

BİRİMİ

ANALİZ ÜCRETİ

(KDV DAHİL)

Bulanıklık

TL/Adet

23,60

pH / İletkenlik

TL/Adet

23,60

Toplam Sertlik

TL/Adet

47,20

Geçici Sertlik

TL/Adet

47,20

Kalıcı Sertlik

TL/Adet

47,20

NOT: Su numunesinde istenen diğer analizler spektral yapılmaktadır. Ücretleri A.A.S, UV/VIS ve ICP-OES ile aynı fiyattır.

 

5-ENSTRÜMANTAL ANALİZLER

 

5.1-ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ (AAS)

ANALİZİN ADI

BİRİMİ

ANALİZ ÜCRETİ

(KDV DAHİL)

Ag*

TL/Adet

141,60

Al

TL/Adet

141,60

As

TL/Adet

141,60

Au*

TL/Adet

224,20

Ba

TL/Adet

141,60

Ca

TL/Adet

141,60

Co

TL/Adet

141,60

Cr

TL/Adet

141,60

Cu

TL/Adet

141,60

Fe

TL/Adet

141,60

K

TL/Adet

141,60

Li

TL/Adet

141,60

Mg

TL/Adet

141,60

Mn

TL/Adet

141,60

Mo

TL/Adet

141,60

Na

TL/Adet

141,60

Ni

TL/Adet

141,60

Pb

TL/Adet

141,60

Se

TL/Adet

141,60

l

TL/Adet

141,60

Sr

TL/Adet

141,60

Te

TL/Adet

141,60

Ti

TL/Adet

141,60

Ti

TL/Adet

141,60

V

TL/Adet

141,60

Zn

TL/Adet

141,60

NOT:

a-) A.A.S  Analizlerinde ilk element

TL/Adet

141,60

b-) Sonraki her bir element

TL/Adet

29,50

*Au ve Ag elementleri için ilk element ücreti uygulanır.

 

 

5.2-UV/VIS SPEKTROFOTOMETRESİ

ANALİZİN ADI

BİRİMİ

ANALİZ ÜCRETİ

(KDV DAHİL)

B

TL/Adet

141,60

Si

TL/Adet

141,60

PO4

TL/Adet

141,60

CO2

TL/Adet

141,60

COD

TL/Adet

141,60

Fe

TL/Adet

141,60

Toplam Azot(N)

TL/Adet

141,60

Kjeldahl Yöntemi ile Azot Tayini

TL/Adet

141,60

NOT:

a-) UV/VIS Analizlerinde ilk element

TL/Adet

141,60

b-) Sonraki her bir element

TL/Adet

29,50

 

 

5.3-İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA OPTİK EMİSYON SPEKTROMETRESİ (ICP-OES)

ANALİZİN ADI

BİRİMİ

ANALİZ ÜCRETİ

(KDV DAHİL)

Al

TL/Adet

159,30

As

TL/Adet

159,30

Ba

TL/Adet

159,30

Ca

TL/Adet

159,30

Cd

TL/Adet

159,30

Ce

TL/Adet

159,30

Co

TL/Adet

159,30

Cr

TL/Adet

159,30

Cu

TL/Adet

159,30

Dy

TL/Adet

159,30

Er

TL/Adet

159,30

Eu

TL/Adet

159,30

Fe

TL/Adet

159,30

Gd

TL/Adet

159,30

Hf

TL/Adet

159,30

Hg

TL/Adet

159,30

Ho

TL/Adet

159,30

K

TL/Adet

159,30

La

TL/Adet

159,30

Li

TL/Adet

159,30

Lu

TL/Adet

159,30

Mg

TL/Adet

159,30

Mn

TL/Adet

159,30

Mo

TL/Adet

159,30

Na

TL/Adet

159,30

Nb

TL/Adet

159,30

Nd

TL/Adet

159,30

Ni

TL/Adet

159,30

P

TL/Adet

159,30

Pb

TL/Adet

159,30

Pr

TL/Adet

159,30

Rb

TL/Adet

159,30

Sb

TL/Adet

159,30

Sc

TL/Adet

159,30

Se

TL/Adet

159,30

Si

TL/Adet

159,30

Sm

TL/Adet

159,30

Sr

TL/Adet

159,30

Tb

TL/Adet

159,30

Th

TL/Adet

159,30

Ti

TL/Adet

159,30

Tl

TL/Adet

159,30

Tm

TL/Adet

159,30

V

TL/Adet

159,30

Y

TL/Adet

159,30

Yb

TL/Adet

159,30

Zn

TL/Adet

159,30

Zr

TL/Adet

159,30

NOT:

a-) ICP-OES analizlerinde ilk element

TL/Adet

159,30

b-) Sonraki her bir element

TL/Adet

31,86

 

5.4-İYON KROMOTOGRAFİSİ ANALİZLERİ

ANALİZİN ADI

BİRİMİ

ANALİZ ÜCRETİ

(KDV DAHİL)

ANYONLAR

Br

TL/Adet

207,68

Cl

TL/Adet

207,68

F

TL/Adet

207,68

NO3

TL/Adet

207,68

PO4

TL/Adet

207,68

SO4

TL/Adet

207,68

KATYONLAR

Ca

TL/Adet

206,50

K

TL/Adet

206,50

Li

TL/Adet

206,50

Mg

TL/Adet

206,50

Na

TL/Adet

206,50

NH4

TL/Adet

206,50

NOT:

a-) Kromotogran analizlerinde ilk element

TL/Adet

206,50

b-) Sonraki her bir katyon-anyon

TL/Adet

53,10

 

5. 5-SPEKTRAL ANALİZLER (XRF)

ANALİZİN ADI

BİRİMİ

ANALİZ ÜCRETİ

(KDV DAHİL)

İstenilen ilk element analizi için

TL/Adet

153,40

Sonraki her bir element analizi için

TL/Adet

29,50

 

5.6-SPEKTRAL ANALİZLER (XRD)

ANALİZİN ADI

BİRİMİ

ANALİZ ÜCRETİ

(KDV DAHİL)

XRD Toz yöntemi ile kalitatif mineral analizi

TL/Adet

156,94

 

5.7-SPEKTRAL ANALİZLER (TG/DTA, TERMOGRAVİMETRİK ANALİZ)

ANALİZİN ADI

BİRİMİ

ANALİZ ÜCRETİ

(KDV DAHİL)

TG/DTA

TL/Adet

200,60

 

ANALİZİN ADI

BİRİMİ

ANALİZ ÜCRETİ

(KDV DAHİL)

EMPA Kumaş optik okuma

TL/Adet

88,50

Çamaşır Deterjanı Yıkama Performans Testi

(EMPA103+EMPA118) 

TL/Adet

885,00

Analiz Ücretleri İçin Banka ve İrtibat Bilgileri aşağıdaki gibidir:

Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Laboratuvar Birimi
Ziraat Bankası Kurumsal Şube
IBAN NO: TR08 0001 0017 4537 7122 4550 01
Vakıflar Bankası Kızılay Şubesi
IBAN NO:TR72 0001 5001 5800 7295 1845 40

Adres:Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:179 ETİMESGUT/ANKARA

Tel: 0312 397 25 70 Faks: 0312 397 16 55

e-posta: merkezlab@etimaden.gov.tr

 

Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Ürün İzleme ve  Laboratuvar Birimi
TC ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİGADİÇ ŞUBESİ 
IBAN NO: TR08 0001 0003 9437 7122 4555 24 


Adres: Eti Maden İşletmeleri Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü  Osmanca Mahallesi Bor Caddesi No:34 10441 Bigadiç/BALIKESİR

Tel: (266) 633 72 21-22  Faks: (266) 633 72 23

e-posta: biglab@etimaden.gov.tr

 

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Ürün İzleme ve  Laboratuvar Birimi

TC ZİRAAT BANKASI1240 PORSUK/ESKİŞEHİR
IBAN NO: TR34 0001 0012 4037 7122 4555 33

Adres: Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor İşletme Müdürlüğü 26970 – Seyitgazi - Kırka / ESKİŞEHİR

Tel:0 (222) 681 22 00 Faks: 0 (222) 681 22 02

e-posta: kirlab@etimaden.gov.tr

 

Emet Bor İşletmesi Müdürlüğü Ürün İzleme ve  Laboratuvar Birimi

T.C. ZİRAAT BANKASI EMET ŞUBESİ
IBAN NO: TR55 0001 0002 8237 7122 4555 25

Adres: Eti Maden İşletmeleri Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700-Emet/KÜTAHYA

Tel:0 (274) 461 34 00 Faks: 0 (274) 461 34 03

e-posta: emtlab@etimaden.gov.tr

 

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Ürün İzleme ve Laboratuvar Birimi

ZİRAAT BANKASI BANDIRMA ŞB. 
IBAN NO: TR15 0001 0000 4837 7122 4555 29

Adres: Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fab. İşletme Müdürlüğü 10219 - Bandırma /BALIKESİR

Tel: 0 (266) 721 31 00 Faks:0 (266) 721 31 25

e-posta:banlab@etimaden.gov.tr

 Güncellenme Tarihi: 2021-05-03 15:26:11

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2022 Eti Maden