Bandırma

BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Emet kolemanit yataklarının değerlendirilmesi çalışmaları kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda 20.000 ton/yıl boraks dekahidrat-boraks pentahidrat ve 6.000 ton/yıl borikasit üretmek amacıyla Bandırma - Balıkesir yolu üzerinde ilçe merkezine 4 km mesafede satın alınan sahada 1 Haziran 1964 tarihinde tesislerin temeli atılmıştır. Tesisler 1967 yılında tamamlanarak deneme çalışmalara başlanmış, 12 Nisan 1968 tarihi itibariyle üretime geçilmiştir.

Aynı yıl başlatılan kapasite arttırma çalışmaları sonucunda boraks deka ve penta kapasiteleri 55.000 ton/yıl, borikasit kapasitesi de 25.000 ton/yıl olarak 1974 yılında üretime geçmiştir. Bandırma Boraks ve Asit Fabrikaları İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü olarak faaliyetlerini sürdürmüş, yeni yapılanma neticesinde de 01.05.1998 tarihinden itibaren İşletme Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. 31.01.2004 tarihi itibariyle de Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

İlçe merkezine 6 km uzaklıkta, Bandırma-Erdek karayolu üzerinde, 1969 yılında ilk Sülfürik Asit Fabrikası Tesisinin kurulumuna başlanmış, 1972 yılında da üretime geçilmiştir. Ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle aynı yerde 240.000 ton/yıl kapasiteli yeni Sülfürik Asit Tesisi kurulmuş, 2004 yılında da devreye alınmıştır.

Günümüzde, Bandırma - Balıkesir yolu üzerinde ilçe merkezine 4 km mesafedeki fabrika sahasında Boraks Dekahidrat, Boraks Pentahidrat, Borik Asit, Amorf Boroksit, Camsı Boroksit - Susuz Boraks, Zirai Bor (Etidot-67) üretim faaliyetleri ettirmektedir.

BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FABRİKALARI

BORAKS FABRİKASI  
Kuruluş Yılı: 1964-1967
Ürünleri:    Boraks Dekahidrat (Na2B4O7.10H2O)
Boraks Pentahidrat (Na2B4O7.5H2O)
Kapasitesi: Boraks Dekahidrat için 200.000 ton/yıl           
            Boraks Pentahidrat için 150.000 ton/yıl
BORİK ASİT FABRİKASI  
Kuruluş Yılı: 1964-1967
Ürünleri:    Borik Asit (H3BO3)  
   (Düşük, Normal, Standart Sülfatlı, Toz)
Boraks Dekahidrat (Na2B4O7.10H2O)
Kapasitesi: Borik Asit için 150.000 ton/yıl
Boraks Dekahidrat için 100.000 ton/yıl
 
AMORF BOR OKSİT FABRİKASI  
Kuruluş Yılı: I. Tesis 2005 yılı, II. Tesis 2008 yılı
Ürünleri:    Amorf Bor Oksit (B2O3)
Kapasitesi: 3.200 ton/yıl
 
CAMSI BOR OKSİT -SUSUZ BORAKS FABRİKASI  
Kuruluş Yılı: 2013 yılı
Ürünleri:    Camsı Bor Oksit (B2O3)
                   Susuz Boraks (Na2B4O7)
Kapasitesi (*): Camsı Bor Oksit için 6.000 ton /yıl
                                       Susuz Boraks için 10.000 ton/yıl
 
 
(*): Tesisin kurulu kapasitesidir.
 
SODYUM PERBORAT FABRİKASI  
Kuruluş Yılı: 1975 yılı
Ürünleri:    Boraks Dekahidrat (Na2B4O7.10H2O)
Sodyum Perborat Tetrahidrat (NaBO3.4H2O)
Sodyum Perborat Monohidrat (NaBO3.H2O)
 
Kapasitesi: Boraks Dekahidrat için 65.000 ton/yıl
                                 S.P. Tetrahidrat üretilmesi durumunda 40.000 ton/yıl
                                 S.P. Monohidrat üretilmesi durumunda 9.000 ton/yıl