Bandırma

BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Emet kolemanit yataklarının değerlendirilmesi çalışmaları kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda borikasit üretmek amacıyla Bandırma - Balıkesir yolu üzerinde ilçe merkezine 4 km mesafede satın alınan sahada 1 Haziran 1964 tarihinde tesislerin temeli atılmıştır. Tesisler 1967 yılında tamamlanarak deneme çalışmalara başlanmış, 12 Nisan 1968 tarihi itibariyle üretime geçilmiştir.31.01.2004 tarihi itibariyle Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
 
İlçe merkezine 6 km uzaklıkta, Bandırma-Erdek karayolu üzerinde, 1969 yılında ilk Sülfürik Asit Fabrikası Tesisinin kurulumuna başlanmış, 1972 yılında da üretime geçilmiştir. Ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle aynı yerde yeni Sülfürik Asit Tesisi kurulmuş, 2004 yılında da devreye alınmıştır.
 
Günümüzde, Bandırma - Balıkesir yolu üzerinde ilçe merkezine 4 km mesafedeki fabrika sahasında Boraks Dekahidrat, Boraks Pentahidrat, Borik Asit, Amorf Boroksit, Camsı Boroksit - Susuz Boraks, Zirai Bor (Etidot-67) üretim faaliyetleri ettirmektedir.

BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FABRİKALARI

BORAKS FABRİKASI  
Kuruluş Yılı: 1964-1967
Ürünleri:    Boraks Dekahidrat (Na2B4O7.10H2O)
Boraks Pentahidrat (Na2B4O7.5H2O)
 
BORİK ASİT FABRİKASI  
Kuruluş Yılı: 1964-1967
Ürünleri:    Borik Asit (H3BO3)  
   (Düşük, Normal, Standart Sülfatlı, Toz)
Boraks Dekahidrat (Na2B4O7.10H2O)
 
AMORF BOR OKSİT FABRİKASI  
Kuruluş Yılı: I. Tesis 2005 yılı, II. Tesis 2008 yılı
Ürünleri:    Amorf Bor Oksit (B2O3)

 
CAMSI BOR OKSİT -SUSUZ BORAKS FABRİKASI  
Kuruluş Yılı: 2013 yılı
Ürünleri:    Camsı Bor Oksit (B2O3)
                   Susuz Boraks (Na2B4O7)

 

 
SODYUM PERBORAT FABRİKASI  
Kuruluş Yılı: 1975 yılı
Ürünleri:    Boraks Dekahidrat (Na2B4O7.10H2O)
Sodyum Perborat Tetrahidrat (NaBO3.4H2O)
Sodyum Perborat Monohidrat (NaBO3.H2O)