Analiz Ücretleri

Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'’nün genel amaç ve politikalarına uygun olarak teknoloji geliştirmek, bilgi birikimini artırmak, bilim ve teknolojide ulusal ve uluslar arası rekabette etkili olmak için laboratuvar ve pilot çapta araştırmalar yapmak, teknolojideki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek; çevre sorunlarının çözümlenmesine yönelik olarak ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda çalışmalar yapmak; analiz yöntemleri ile ilgili araştırmalar yaparak laboratuvar tekniklerini geliştirmek ve TSE standartlarında madenciliğe yönelik laboratuvar hizmetlerini vermek amacıyla kurulmuştur.

Laboratuvarlarda aşağıdaki analizler yapılmaktadır.

  • Bor Cevheri
  • Silikat Cevheri
  • Kromit Cevheri
  • Trona Cevheri
  • Barit Cevheri
  • Polimetalik Cevheri
  • Altın ve Gümüş Cevheri
  • Su ve Atık Su

gibi analizlerin yanında, yeni analiz yöntemleri araştırılarak, uygulanabilir hale getirilmeye çalışılmaktadır.

Hassas ve modern cihazlarla (XRF, XRD, ICP-OES, AAS, C-S, Spektrofotometre, Lazerli tane boyut cihazı, TG-DTA/DSC, Zeta-Meter, Stereopycnometer v.s.) donatılan laboratuvarlarımız 12.07.1993 tarihinden itibaren hizmet vermektedir.

* ANALİZ VE TEKNOLOJİK TEST HİZMETLERİ İÇİN BAŞVURULDUĞUNDA NUMUNE KABULÜNDEN ÖNCE, AŞAĞIDAKİ ANALİZ TALEP FORMU DOLDURULDUKTAN SONRA 0 312 397 16 55 NUMARALI FAKSA GÖNDERİLMESİ VE HİZMET BEDELİNİN PEŞİN (KDV Dahil) YATIRILMASI GEREKMEKTEDİR.

* YAPILAN ANALİZ SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLDİĞİNDE ÇIKAN SONUÇLAR İLK SONUÇLARI DOĞRULARSA TEKRAR ANALİZ ÜCRETİ ALINIR, FARKLI SONUÇLAR ÇIKARSA ÜCRET ALINMAZ.

* LİSTEDE YER ALAN BİRİM FİYATLAR RUTİN İŞLER İÇİNDİR. KESİN PROSES SAPTANMASINI AMAÇLAYAN TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR VE ÖZELLİK ARZ EDEN ANALİZLER İLE ÜRETİME YÖNELİK ÇALIŞMALARDA, İSTENECEK ÜCRET İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE TESPİT EDİLİR.

* ANALİZ VE TEKNOLOJİK TEST ÜCRET BEDELLERİ+ KDV AŞAĞIDAKİ BANKA HESABINA YADA ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ MUHASEBE VEZNESİNE YATIRILABİLİR. ÖDEME DEKONTUNUN LABORATUVARA ULAŞMASINA MÜTEAKİP ANALİZE BAŞLANIR. ANALİZ RAPORUN ESAS KOPYASI VE FATURA, ANALİZ TALEP FORMUNDA BELİRTİLEN ADRESE POSTALANIR YADA ANALİZ RAPORU VE FATURA ELDEN ALINABİLİR.

NOT:

1) Kimyasal analizlerde ve teknolojik test ücretlerinde belirtilen bedeller, maliyetlerin değişmesi halinde, ETİ MADEN İŞLETMELERİ tarafından herhangi bir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir.

2) Analiz ücretleri KDV hariç olarak verilmiş olup KDV bedeli ayrıca tutara eklenecektir.

Analiz Talep Formu

Şikayet-Öneri Formu
Merkez ve İşletme Laboratuvarları Analiz Metot Listeleri

Şikayet ve Önerileriniz için...

Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Laboratuvar Birimi merkezlab@etimaden.gov.tr
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Ürün İzleme ve Laboratuvar Birimi banlab@etimaden.gov.tr
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Ürün İzleme ve Laboratuvar Birimi biglab@etimaden.gov.tr
Emet Bor İşletme Müdürlüğü Ürün İzleme ve Laboratuvar Birimi emtlab@etimaden.gov.tr
Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Ürün İzleme ve Laboratuvar Birimi kirlab@etimaden.gov.tr

 

ADRES BANKA HESABI

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:179
Etimesgut/ANKARA

Ziraat Bankası Kurumsal Şube
IBAN NO: TR08 0001 0017 4537 7122 4550 01

Vakıflar Bankası Kızılay Şubesi
IBAN NO:TR72 0001 5001 5800 7295 1845 40

 

ÜCRETLER

Kırma,Öğütme,Kurutma,Tane Boyutu Tayini,Numune Alma

Analizin Adı Analizin Fiyatı Birimi
Kırma-Öğütme 8,5 TL/Kg
Kurutma 8,5 TL/Kg
Kızdırma Kaybı ve Uçucu Madde * 8,5 TL/Adet
Rutubet(H2O)  * 8,5 TL/Adet
Elek Analizi (Kuru) 17,5 TL/Adet
Elek Analizi (Yaş) 17,5 TL/Adet
Piknometre ile Yoğunluk Tayini 17 TL/Adet
Alev Rengi 7,5 TL/Adet

 * TS EN ISO/IEC 17025  Kapsamında Olan Analizler

  Bor Bileşikleri

Analizin Adı Analiz Fiyatı Birimi
B2O3  * 33 TL/Adet
SiO2  * 65 TL/Adet
SO4 (Gravimetrik) 31 TL/Adet
Toplam C,S (LECO Cihazı) 33 TL/Adet
Organik C, S (LECO Cihazı) 43 TL/Adet
Suda Çözünmeyen  * 30 TL/Adet

* TS EN ISO/IEC 17025  Kapsamında Olan Analizler

 

Trona Analizleri

Analizin Adı Analiz Fiyatı Birimi
NaHCO3 28,5 TL/Adet
Na2CO3 28,5 TL/Adet
SiO2 64 TL/Adet
Cl  * 28 TL/Adet

* TS EN ISO/IEC 17025  Kapsamında Olan Analizler

 Kromit Cevheri

Analizin Adı Analiz Fiyatı Birimi
Cr2O3 57,5 TL/Adet
SiO2 74 TL/Adet

 

Doğal Silikatlar

Analizin Adı Analiz Fiyatı Birimi
SiO2 93 TL/Adet

 

Barit Analizleri

Analizin Adı Analiz Fiyatı Birimi
BaO 91,5 TL/Adet
SiO2 108,5 TL/Adet

 

Su Analizleri

Analizin Adı Analiz Fiyatı Birimi
Bulanıklık 12 TL/Adet
pH 5 TL/Adet
Çözünmüş Katılar (180 °C'de buharlaştırma kalıntısı) 9 TL/Adet
Çözünmüş katılar (105°C'de buharlaştırma kalıntısı) 8,5 TL/Adet
Toplam Sertlik 7 TL/Adet
Geçici Sertlik 7 TL/Adet
Kalıcı Sertlik 7 TL/Adet
NOT:Suda istenen diğer analizler spektral yapılmaktadır.  Ücretleri A.A.S., UV/VIS ve ICP-OES ile aynıdır.

 

Spektral Analizler

A.A.S ve UV/VIS
Analizin Adı Analiz Fiyatı Birimi
Ag 84 TL/Adet
Al 84 TL/Adet
As 84 TL/Adet
Au 84 TL/Adet
B 84 TL/Adet
Ba 84 TL/Adet
Ca  * 84 TL/Adet
Co 84 TL/Adet
Cr 84 TL/Adet
Cu 84 TL/Adet
Fe  * 84 TL/Adet
K 84 TL/Adet
Li 84 TL/Adet
Mg 84 TL/Adet
Mn 84 TL/Adet
Mo 84 TL/Adet
Na  * 84 TL/Adet
Ni 84 TL/Adet
P 84 TL/Adet
Pb 84 TL/Adet
Se 84 TL/Adet
SO4  * 84 TL/Adet
Sr 84 TL/Adet
Te 84 TL/Adet
Ti 84 TL/Adet
Tl 84 TL/Adet
V 84 TL/Adet
Zn 84 TL/Adet

* TS EN ISO/IEC 17025  Kapsamında Olan Analizler

NOT:  a - A.A.S, Alev ve UV/VIS analizlerinde ilk element 84,00 TL' dır.

          b - Sonraki her bir element 16,00 TL' dır.

          c - Au ve Ag elementleri için ilk element ücreti uygulanır.

 

ALEV SPEKTROFOTOMETRESİ
Analizin Adı Analiz Fiyatı Birimi
Li 84 TL/Adet
K 84 TL/Adet
Na 84 TL/Adet

 

SPEKTRAL ANALİZLER (XRF)
Analizin Adı Analiz Fiyatı Birimi
İstenilen ilk element için 84,5 TL/Adet
Sonraki her bir element analizi için 28 TL/Adet

 

SPEKTRAL ANALİZLER (XRD)
Analizin Adı Analiz Fiyatı Birimi
x-Işını kırınımı eldesi 37,5 TL/Adet
Kalitatif Analiz(Detay kil analizi içermez) 122 TL/Adet

 

SPEKTRAL ANALİZLER (ICP-OES)
Analizin Adı Analiz Fiyatı Birimi
Ag 100 TL/Adet
Al 100 TL/Adet
As 100 TL/Adet
Au 100 TL/Adet
Ba 100 TL/Adet
Ca 100 TL/Adet
Cd 100 TL/Adet
Ce 100 TL/Adet
Co 100 TL/Adet
Cr 100 TL/Adet
Cu 100 TL/Adet
Eu 100 TL/Adet
Fe 100 TL/Adet
K 100 TL/Adet
La 100 TL/Adet
Li 100 TL/Adet
Mg 100 TL/Adet
Mn 100 TL/Adet
Mo 100 TL/Adet
Na 100 TL/Adet
Nd 100 TL/Adet
Ni 100 TL/Adet
Os 100 TL/Adet
P 100 TL/Adet
Pb 100 TL/Adet
Pr 100 TL/Adet
Se 100 TL/Adet
Sn 100 TL/Adet
Sr 100 TL/Adet
Te 100 TL/Adet
Th 100 TL/Adet
Ti 100 TL/Adet
Tl 100 TL/Adet
V 100 TL/Adet
Zn 100 TL/Adet
Zr 100 TL/Adet

NOT:  a - ICP-OES analizlerinde ilk element 100,00 YTL

          b - Sonraki her bir element 21,00 YTL

          c - Au ve Ag elementleri için ilk element ücreti uygulanır.

Diğer Analizler

Analizin Adı Analiz Fiyatı Birimi
Zeta Potansiyeli Ölçümü 18 TL/Adet
Flotasyon 123 TL/Deney
Liç 136 TL/Deney
Manyetik Ayırma ( Kuru, Yüksek Alanı ) 48 TL/Deney
TG / DTA, Termogravimetrik Analiz 136 TL/Deney
Kalsinasyon Testi ( Kül Fırını ) 122 TL/Deney
Lazerli Tane Boyut (Kuru) * 63 TL/Deney
Lazerli Tane Boyut (Yaş) * 67,5 TL/Deney

* TS EN ISO/IEC 17025  Kapsamında Olan Analizler

NOT: Hidrosiklonda ayırma testi, katı-sıvı ayırımı (Dekanter Santrifüj) gibi pilot ölçekli birim işler ve proses geliştirme için fiyat, karşılıklı görüşme ile belirlenir.

Paylaş
Paylaş
  |   Yazdır