ETİMATİK Borlu Temizlik Ürünü Kullanımının Çevreye Olan EtkisiDünyanın en büyük ve en iyi kalitede bor rezervlerine sahip Ülkemiz, kamu kuruluşu olan Eti Maden dünya bor piyasasında lider konumda olup bu liderliği sürdürebilmek adına yeni yatırımlar yapma, ürün kalitesini arttırmak için teknoloji geliştirme ve uygulama, bor ürünlerinin farklı sektörlerde kullanımını yaygınlaştırmak ve yeni pazarların oluşmasını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. 
 
Bu kapsam da bor ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışında kullanımını arttırmak amacıyla yürütülen birçok projelerden biri olan Kurumumuz ürünü  Eti Matik Ürünü ile ülke ekonomisine daha etkin ve sürdürülebilir bir katkı sağlanacağı düşünülmektedir.
 
Eti Matik Borlu Temizlik Ürünü’nün yeni bir ürün olması ve muadillerinden farklı olarak yüksek oranda bor ihtiva etmesinden dolayı yıkama sonrasında, yıkama suları ile insan ve çevre sağlığı açısından bir tehdit oluşturup oluşturmayacağının ortaya konması konusunda ARGE çalışmaları yapılması ihtiyacı oluşmuştur.
 
Bu kapsamda gerek Eti Matik Bor Temizlik Ürünü için oluşabilecek bu tür iddiaların gerekse sektördeki rakip firmaların yaratabileceği olumsuz önyargıların önüne geçerek kamuoyunun bilinçlendirilmesinde kullanılmak üzere “Toz Deterjan Atıklarının Tarım Topraklarının Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik Özelliklerine ve Bitki Gelişimine Etkileri” projesi tamamlanmıştır.
 
Eti Matik Bor Temizlik Ürünü kullanılarak oluşan yıkama suyu atıklarının tarım topraklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine etkilerini belirlenmesi kapsamında yapılan proje çalışması sonucunda, söz konusu ürünün tarım topraklarında sulama amaçlı olarak kullanılması durumunda bile diğer deterjanlarla aynı etkiye sahip bir çevre boyutuna sahip olduğu, doğada parçanalabilirliğinin diğer deterjanlardan daha iyi ve çevreci bir ürün olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca proje sonucunda Eti Matik Bor Temizlik  Ürünü’nün kullanılması durumunda oluşacak çevre boyutu da matematiksel bir simülasyon  çalışması olarak hesaplanarak aşağıdaki görselde sunulmuştur. 


Kayıt:24.3.2017
Güncelleme:30.3.2017
Paylaş
Paylaş
  |   Yazdır