Staj
Anasayfa > Staj

STAJ İLE ÇIRAKLIK VE MESLEKİ EĞİTİM

GENEL  BİLGİLER

Genel Müdürlüğümüzün süregelen bilgi birikimini ve aktif iş hayatını, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince YÖK'e bağlı olarak ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumları öğrencilerinin ve Çıraklık ve Mesleki Eğitim adı  altında meslek lisesi öğrencileri  ile paylaşmak adına gerçekleştirilen staj programımız hakkında detaylı bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Staj Başvurularının yapılması:
Ankara’da Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığı'na, İşletme Müdürlüklerimizde; Emet Bor İşletme Müdürlüğüne, Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne ve Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne  şahsen, dilekçe ekinde okul staj başvuru formu doldurularak Genel Müdürlük Gelen Evrak servisine, İşletme Müdürlüklerimizde ise İnsan Kaynakları birimine yapılır.

Müracaat Tarihi :
Staj başvuruları yıl içinde  15 Mart –  30 Nisan  tarihleri arasında olacaktır.  Bu tarihler dışında  yapılan başvurular ayrıca değerlendirilebilecektir.
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez birimleri ile bağlı İşletme Müdürlüklerimizde;  Teşekkülümüzün yıllık kontenjanlarına göre zorunlu staj yapmak durumunda bulunan üniversite öğrencileri branşlarında  staj yapabilirler.

Başvuru Formunda;
Stajın başlama ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi zorunludur

Staj ile Çıraklık ve Mesleki Eğitim Başvuruları Kabul Edilen Öğrencilerden İstenilen Belgeler:
-  Üniversite öğrencileri okullarından alacakları, staj süresini ve staj yapacağı tarihleri gösterirzorunlu staj belgesini,

-  Üniversite öğrencileri okullarından alacakları “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 87. maddesi gereğince İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI Üniversite tarafından yaptırılacak ve staj süresince primi ödenecektir. taahhüdü bulunan belgeyi ,

- Bir adet fotoğrafı (geçici kimlik için) ve kimlik fotokopisi getirmeleri gerekmektedir.

Çıraklık ve Mesleki Eğitim yapacak olan öğrencilerin  mesleki eğitim yerleri okulları tarafından tespit edileceğinden,  Mesleki eğitim yapmak üzere okullarından almış oldukları yazı geçerlidir.

Sorumluluklar:
-  Stajyerler Teşekkülün  iç düzenlemelerine uymak zorundadırlar.

- Çıraklık ve Mesleki Eğitim öğrencileri işyerlerinin çalışma şartlarına uymak, işyerlerindeki eğitimlerine devam etmek zorundadırlar. Herhangi bir nedenle Valiliklerce eğitim kurumlarının tatil edildiği tarihlerde, Teşekkülde mesleki eğitime devam etmesi gereken öğrenciler Teşekkülün şartlarına uymak zorundadırlar. Öğrencilerin devam-devamsızlık durumlarının takibi eğitim gördükleri birimlerce yapılmakta olup formlarla tespit edilen ve aylık ödemeler bu puantaj formlarına göre yapılmaktadır.

Mesai saatleri :
Staj programı mesai saatleri içerisinde tam gün yapılır.

Hizmetlerden yararlanma:
Stajyerler, Teşekkülce  sağlanan yemekhane, servis, bilgisayar gibi hizmetlerden imkânlar dahilinde yararlanabilirler.

 

Staj veya mesleki eğitim konusunda daha fazla bilgi almak için aşağıdaki telefonlar aranabilir.

Ankara, Genel Müdürlük                 :   0 312 294 20 00

Emet Bor İşletme Müdürlüğü          :   0 274 461 34 00

Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü       :  0 266 633 72 21 – 22

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü         :   0 222 681 22 00

Bandırma Bor ve Asit.Fab.İşl.Müd. :  0 266 721 31 00

Genel Müdürlük
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sk. No:1/A 06010 Etlik-Keçiören/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
E-mail
etimaden@etimaden.gov.tr
etimaden@hs02.kep.tr
© 2019 Eti Maden