Sözleşmeli Personel Ücret Skalası
Anasayfa > Sözleşmeli Personel Ücret Skalası

- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/b maddesine göre (I sayılı cetvel) görev yapan personele; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre tespit edilen aylıkları ve bu aylıkları ile birlikte 666 SKHK’ye istinaden en yüksek Devlet Memuru aylığının en az %115 ve en fazla %180 oranında ek ödeme ödenmektedir.

- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesine göre (II sayılı cetvel) görev yapan sözleşmeli personelin temel ücretleri, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenen zam oranlarında artırılmakta ve temel ücrete başarı ve kıdem ücretleri ilave edilerek, brüt sözleşme ücreti tespit edilmektedir. Ayrıca en yüksek Devlet Memuru aylığının en az %42 ve en fazla %82 oranında ek ödeme ödenmektedir.

- İşyerlerimizde çalışmakta olan İşçiler Toplu İş Sözleşmesi kapsamında yer almakta olup tüm mali ve sosyal imkanları Toplu İş Sözleşmesinde belirlenmiştir. İşe giriş ücretleri Toplu İş Sözleşmesinin ekinde yer almaktadır.

- Personelimiz için servis bulunmakta olup, Konut Yönergesi esasları dahilinde lojman tahsisi de yapılmaktadır.

Genel Müdürlük
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sk. No:1/A 06010 Etlik-Keçiören/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
E-mail
etimaden@etimaden.gov.tr
etimaden@hs02.kep.tr
© 2018 Eti Maden