Emet Bor İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 60.000 Ton Sülfürik Asit Alımı
Anasayfa > İhaleler > Emet Bor İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 60.000 Ton Sülfürik Asit Alımı

İhale Detayları

İhale Bilgileri
İhale Konusu Emet Bor İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 60.000 Ton Sülfürik Asit Alımı
İhale Tarihi 11.07.2018 11:00
İhale Kayıt No 2018 / 271471
İhaleyi Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi + Yurtdışı 4734
Kısmi Teklif Açık
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık İhale
İhale Durumu Aktif İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres

Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010 ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA

Sorumlu Personel SERKAN KIBIR
Telefon 0312 294 2217
Mail skibir@etimaden.gov.tr
İhale Dökümanları
İhale Metni

SÜLFÜRİK ASİT SATIN ALINACAKTIR

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

60.000 Ton Sülfürik Asit alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/271471

 

1-İdarenin
a) Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010 ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122942217 – 3122942245
c) Elektronik Posta Adresi : etimaden@etimaden.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 60.000 Ton Sülfürik Asit
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : -Yurt İçi: İstekliler tekliflerini İdarenin Bandırma’daki Sülfürik Asit Fabrikasına teslimi şeklinde teklif verebilecekleri gibi, kendi depoları veya Bandırma Çelebi Limanı teslim şeklinde teklif verebileceklerdir. Alternatif-1 Bandırma Sülfürik Asit Fabrikası Depolarına Teslim: Yüklenici; sözleşmeye bağlanan Sülfürik Asidi, Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (BANDIRMA/BALIKESİR) bağlı Sülfürik Asit Fabrikası pompa istasyonuna teslim edecektir. Alternatif-2 Yüklenicinin Deposunda Teslim: Yüklenici sözleşmeye bağlanan Sülfürik Asidi kendi deposunda İdarenin temin edeceği nakliye araçlarına yükleyecek şekilde teslim edecektir. Alternatif-3 Bandırma Çelebi Limanına Teslim: Yüklenici sözleşmeye bağlanan Sülfürik Asidi Bandırma Çelebi Limanında İdarenin temin edeceği nakliye araçlarına yükleyecek şekilde teslim edecektir. İthalata ait gümrükte oluşacak tüm masraflar ve gümrükleme işlemleri Yükleniciye ait olacaktır. Bandırma Çelebi Limanında oluşacak masraflar (boşaltma, kantar tartım) İdare’ye ait olacaktır. -Yurt Dışı: Teslimat CFR Bandırma Çelebi Limanı teslimi şeklinde olacaktır.
c) Teslim tarihleri : Temin edilecek Sülfürik Asidin yurt içinden temin edilmesi durumunda termin planı; Miktar Teslim Tarihi 1. Parti 10.000 ton 01 Ekim – 10 Ekim 2018 2. Parti 10.000 ton 15 Ekim – 25 Ekim 2018 3. Parti 10.000 ton 01 Kasım – 10 Kasım 2018 4. Parti 10.000 ton 15 Kasım – 25 Kasım 2018 5. Parti 10.000 ton 01 Aralık – 10 Aralık 2018 6. Parti 10.000 ton 15 Aralık – 25 Aralık 2018 Temin edilecek Sülfürik Asidin yurt dışından temin edilmesi durumunda termin planı; Miktar Taşıyıcıya Teslim Tarihi 1. Parti 10.000 ton 25 Eylül – 05 Ekim 2018 2. Parti 10.000 ton 10 Ekim – 20 Ekim 2018 3. Parti 10.000 ton 25 Ekim – 05 Kasım 2018 4. Parti 10.000 ton 10 Kasım – 20 Kasım 2018 5. Parti 10.000 ton 25 Kasım – 05 Aralık 2018 6. Parti 10.000 ton 10 Aralık – 20 Aralık 2018 olacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü -Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 06010 Etlik-Keçiören/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 11.07.2018 – 11:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

-Teklifte teslim yeri belirtilecek olup, fiyat kıyaslamasında Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları Sülfürik Asit Fabrikası depo teslim haricinde Alternatif-2 (Yüklenicinin Deposunda Teslim)’e göre teklif veren İsteklilerin teklif fiyatlarına nakliye ücreti ilave edilecektir. Söz konusu nakliye işi İdare tarafından doğrudan Kütahya ili Emet Bor İşletme Müdürlüğüne nakledilecektir. Bu durumda nakliye ücreti Bandırma-Emet (Kütahya) arası mesafesi olan 284 km’ye teslim yerine kilometre başına aşağıdaki formülasyona göre hesaplanan tutar ilave edilerek fiyat kıyaslaması yapılacaktır. Alternatif-3 (Bandırma Çelebi Limanına Teslim)’e göre teklif veren firmaların teklif fiyatlarına nakliye ücreti ile Bandırma Çelebi Liman masrafları ilave edilecektir.

Yurtdışı tekliflerde, Alternatif-3(Bandırma Çelebi Limanına Teslim)’teki dikkate alınan masraflara ilaveten sigorta ve gümrük masrafları da aşağıdaki formülasyona göre ilave edilecektir.

– Ekonomik açıdan en uygun fiyat tespiti:

A: Bandırma Sülfürik Asit Deposuna Teslim Birim Fiyatı (TL/Ton)

B: Yüklenicinin Deposunda Teslim Birim Fiyatı (TL/Ton)

C: Bandırma Çelebi Limanı Teslimi Birim Fiyatı (TL/Ton)

D: CFR Bandırma Çelebi Limanı Teslimi Birim Fiyatı (TL/Ton)

E: Bandırma ile Emet arası mesafe 284 km (yalnız gidiş)

F: Yüklenicinin deposu ile Emet arası mesafe (yalnız gidiş km Karayolları Genel Müdürlüğü resmi Web sitesindeki en kısa olan mesafe dikkate alınacaktır.)

G: Bandırma ile Emet arası nakliye birim fiyatı (77,97 TL/Ton)

H: Bandırma Çelebi Limanı ile Bandırma Sülfürik Asit Fabrikası arası nakliye birim fiyatı (15,30 TL/ton)

I:  Yurtiçi teslimde Bandırma Çelebi Liman masrafları: 16,93 TL/Ton

İ:  Yurtdışı teslimde Bandırma Çelebi Liman masrafları: 18,94 TL/Ton

J: Sigorta (0,25 TL/ton)

K: Gümrük Masrafları ve Vergisi (Gümrük vergisi uygulandığı durumda, yurt dışından gelen tekliflerin değerlendirme aşamasında belirlenecektir.)

– Bandırma Sülfürik Asit Deposuna Teslim Durumu :

Emet Teslim Birim Fiyatı (TL/Ton) = A + G

Emet Teslim Birim Fiyatı (TL/Ton) = A + 77,97 

– Yüklenicinin Deposunda Teslim Durumu :

Emet Teslim Birim Fiyatı (TL/Ton) = B + [(G/E)*F]  

Emet Teslim Birim Fiyatı (TL/Ton) = B + [(77,97/284) x F]  

Emet Teslim Birim Fiyatı (TL/Ton) = B + [0,2745 x F]  

 

– Bandırma Çelebi Limanı Teslim Durumu (Yurtiçi) :

Emet Teslim Birim Fiyatı (TL/Ton) = C + H + G + I 

Emet Teslim Birim Fiyatı (TL/Ton) = C + 15,30 + 77,97 + 16,93

Emet Teslim Birim Fiyatı (TL/Ton) = C + 110,20

– Bandırma Çelebi Limanı Teslim Durumu (Yurtdışı) :

Emet Teslim Birim Fiyatı (TL/Ton) = D + H + G + İ + J + K 

Emet Teslim Birim Fiyatı (TL/Ton) = D + 15,30 + 77,97 + 18,94 + 0,25 + K

Emet Teslim Birim Fiyatı (TL/Ton) = D + K + 112,46

Bandırma Sülfürik Asit deposuna teslim durumu, Yüklenicinin deposunda teslim durumu ile Bandırma Çelebi Limanı teslim durumuna göre yukarıdaki esaslar çerçevesinde yapılacak değerlendirmeler neticesinde İdare tarafından ekonomik açıdan en uygun teklif belirlenecek ve Yüklenici deposunun mesafesine bağlı olarak karayoluyla nakliye koşulları da göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılacaktır.

Yüklenicinin Deposundan Teslim Durumuna göre teklif veren İsteklinin teklifi, yukarıdaki değerlendirme esasları çerçevesinde matematiksel olarak en uygun teklif olarak hesaplanmış olsa dahi, Yüklenicinin Deposunun Emet’e olan mesafesi, bu mesafeden terminler doğrultusunda ADR yönetmeliğine uygun nitelikte araçlarla nakliyenin yapılabilme imkânları, İdarenin ihtiyacı, mevsimsel şartlar gibi hususlar göz önünde bulundurularak ekonomik açıdan en uygun teklif belirlemesi yapılacak ve İdarece ekonomik açıdan en uygun teklif olarak daha yüksek bir birim fiyat belirlenebilecektir. İstekliler bu hususta herhangi bir itirazda bulunamayacaklar, hak kaybı, zarar, ziyan talebinde bulunamayacaklardır.

 1. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü -Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 06010 Etlik-Keçiören/ANKARA adresinden satın alınabilir.
  İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 310 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 400 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Türkiye Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki (IBAN No:TR 0800 0100 1745 3771 2245 5001) 37712245-5001 no.lu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi-Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 06010 Etlik-Keçiören/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Genel Müdürlük
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sk. No:1/A 06010 Etlik-Keçiören/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
E-mail
etimaden@etimaden.gov.tr
etimaden@hs02.kep.tr

® 2018 Eti Maden