Anasayfa
ANASAYFA » ÜRETİM » BANDIRMA

BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Yazı Boyutu :

bandirma-genel-gorunum.jpg
   
    Tesislerimiz ilçenin muhtelif yerlerindedir. Boraks, Borik Asit, Amorf Bor Oksit, Camsı Bor Oksit-Susuz Boraks, Sodyum Perborat, Etidot-67 Fabrikaları (Bor Türevleri Fabrikaları), Bandırma - Balıkesir yolu üzerinde ilçe merkezine 4 km mesafede, 140.000 m2'si kapalı olmak üzere 636.233 m2’lik bir alan üzerinde yer almaktadır. Bu alan içinde ayrıca, laboratuvarlar, atölyeler, enerji-su-buhar üretim tesisleri, ambarlar, açık ve kapalı stok sahaları ile idari ve sosyal binalar yer almaktadır. 30.835 m2 kapalı ürün ambarlarımızda 33.800 ton ürün stoklanabilmektedir. İşletmemizde Tinkal ve Kolemanit madenlerinin stoklandığı 31.745 m2 açık, 6.667 m2 kapalı olmak üzere toplam 38.412 m2 stok sahalarımız mevcut olup bu sahalarımız 76.000 ton tinkal, 135.000 ton kolemanit stoklama kapasitesine sahiptir.

    Sülfürik Asit Fabrikası ilçe merkezine 6 km uzaklıkta, Bandırma-Erdek karayolu üzerindedir. 311.496 m2’lik alana kurulmuş olup ana üretim ünitesi, enerji, su, buhar üretim üniteleri, ambarlar, açık ve kapalı stok sahası ile idari ve sosyal tesislerden müteşekkildir.

    Proses atıklarımızın stoklanması için Bandırma-Yenice Köyü istikametinde Bor Türevleri Fabrikalarına 4 km uzaklıktaki Ağıldere mevkiinde kamulaştırılan ve tahsis edilen 760.000 m2 alana sahip atık barajımız mevcuttur.

 

                                                                                            FABRİKALAR

 

 
BORAKS FABRİKASI
 
Kuruluş Yılı: 1964-1967
 
Ürünleri: Boraks Dekahidrat (Na2B4O7.10H2O)
                Boraks Pentahidrat (Na2B4O7.5H2O)
 
Kapasitesi: Boraks Dekahidrat için 200.000 ton/yıl            
                   Boraks Pentahidrat için 150.000 ton/yıl
 
 
 
 
 
 
 
 
a1.20150211111705.jpg
 
BORİK ASİT FABRİKASI
 
Kuruluş Yılı: 1964-1967 
 
Ürünleri: Borik Asit (H3BO3)
                (Düşük, Normal, Standart Sülfatlı, Toz)
                Boraks Dekahidrat (Na2B4O7.10H2O)
 
Kapasitesi:  150.000 ton/yıl
                    Boraks Dekahidrat için 100.000 ton/yıl
 
 
 
 
 
 
 
 
a1.20150211111705.jpga2.20150211111705.jpg
 
AMORF BOROKSİT FABRİKASI
 
Kuruluş Yılı: I. Tesis 2005 yılı, II. Tesis 2008 yılı
 
Ürünleri: Amorf Bor Oksit (B2O3)
 
Kapasitesi: 3.200 ton/yıl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a3-001.jpg
 
CAMSI BOR OKSİT - SUSUZ BORAKS FABRİKASI
 
Kuruluş Yılı: 2013 yılı
 
Ürünleri: Camsı Bor Oksit (B2O3
                Susuz Boraks (Na2B4O7
 
Kapasitesi: Camsı Bor Oksit için 6.000 ton /yıl
                   Susuz Boraks için 10.000 ton/yıl
 
 
 
 
 
 
 
a4-001.jpg
SODYUM PERBORAT FABRİKASI
 
Kuruluş Yılı: 1975 yılı
 
Ürünleri:  Boraks Dekahidrat (Na2B4O7.10H2O)
                 Sodyum Perborat Tetrahidrat (NaBO3.4H2O)
                 Sodyum Perborat Monohidrat (NaBO3.H2O)
 
Kapasitesi: Boraks Dekahidrat için 65.000 ton/yıl
                   S.P. Tetrahidrat üretilmesi durumunda 40.000 ton/yıl
                   S.P. Monohidrat üretilmesi durumunda 9.000 ton/yıl
 
 
 
 
 
 
 
a5.jpg
 
ETİDOT - 67 FABRİKASI
 
Kuruluş Yılı: 2009 yılı
 
Ürünleri: Etidot-67 (Na2B8O13.4H2O)
 
Kapasitesi: 8.500 ton/yıl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a6-001.jpg
 
ÖĞÜTÜLMÜŞ KOLEMANİT FABRİKASI
 
Kuruluş Yılı: 2012 Yılı
 
Ürünleri: Öğütülmüş Kolemanit (2CaO.3B2O3.5H2O)
 
Kapasitesi: 225.000 ton/yıl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a7-001.jpg
 SÜLFÜRİK ASİT FABRİKASI
 
Kuruluş Yılı: 1972 yılı
 
Ürünleri: Sülfürik Asit (H2SO4
                Teknik Asit (min. % 93)
                Saf Asit (min.% 98,5)
                Kalsine Pirit (Fe2O3)
 
Kapasitesi:  Sülfürik Asit için 240.000 ton/yıl
                    Kalsine Pirit için 168.000 ton/yıl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a8.jpg

bandirma-liman-genel-gorunum.jpg