Anasayfa
ANASAYFA » ÜRETİM » BANDIRMA

BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Yazı Boyutu :

bandirma-genel-gorunum.jpg

Tesislerimiz ilçenin muhtelif yerlerindedir. Boraks, Borik Asit, Amorf Boroksit, Camsı Boroksit - Susuz Boraks, Sodyum Perborat, Etidot-67 Fabrikaları (Bor Türevleri Fabrikaları), Bandırma - Balıkesir yolu üzerinde ilçe merkezine 4 km mesafede, 119.000 m2'si kapalı olmak üzere 636.233 m2’lik bir alan üzerinde yer almaktadır. Bu alan içinde ayrıca, laboratuarlar, atölyeler, enerji-su-buhar üretim tesisleri, hidrojen peroksit tesisi, ambarlar, açık ve kapalı stok sahaları ile idari ve sosyal binalar yer almaktadır. 28.285 m2 kapalı ürün ambarlarımızda 30.800 ton ürün stoklanabilmektedir. Teşekkülümüze bağlı diğer Bor İşletmelerinin ihraç ürünlerinin stoklandığı 57.915 m2 açık, 2.880 m2 kapalı olmak üzere toplam 60.795 m2 maden stok sahalarımız mevcut olup, 50.000 ton tinkal, 180.000 ton kolemanit ve 10.000 ton üleksit stoklama kapasitesine sahiptir.

Sülfürik Asit Fabrikası ilçe merkezine 6 km uzaklıkta, Bandırma-Erdek karayolu üzerindedir. 295.084 m2’lik alana kurulmuş olup ana üretim ünitesi, enerji, su, buhar üretim üniteleri, ambarlar, açık ve kapalı stok sahası ile idari ve sosyal tesislerden müteşekkildir.

Proses atıklarımızın stoklanması için Bandırma-Yenice Köyü istikametinde Bor Türevleri Fabrikalarına 4 km uzaklıktaki Ağıldere mevkiinde kamulaştırılan 760.000 m2 alana sahip atık barajımız mevcuttur.

 

                                                                                            FABRİKALAR

 

 
BORAKS FABRİKASI
 
Kuruluş Yılı: 1964-1967
 
Ürünleri: Boraks Dekahidrat (Na2B4O7.10H2O)
                Boraks Pentahidrat (Na2B4O7.5H2O)
 
Kapasitesi: Boraks Dekahidrat için 200.000 ton/yıl            
Boraks Pentahidrat için 120.000 ton/yıl
 
 
 
 
 
 
 
 
a1.20150211111705.jpg
 
BORİK ASİT FABRİKASI
 
Kuruluş Yılı: 1964-1967 
 
Ürünleri: Borik Asit (H3BO3)
                (Düşük, Normal, Standart Sülfatlı, Toz)
 
Kapasitesi:  150.000 ton/yıl
 
 
 
 
 
 
 
 
a1.20150211111705.jpga2.20150211111705.jpg
 
AMORF BOROKSİT FABRİKASI
 
Kuruluş Yılı: I. Tesis 2005 yılı, II. Tesis 2008 yılı
 
Ürünleri: Amorf Bor Oksit (B2O3)
 
Kapasitesi: 3.150 ton/yıl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a3-001.jpg
 
CAMSI BOR OKSİT - SUSUZ BORAKS FABRİKASI
 
Kuruluş Yılı: 2013 yılı
 
Ürünleri: Camsı Bor Oksit (B2O3
                Susuz Boraks (Na2B4O7
 
Kapasitesi: Camsı Bor Oksit için 8.000 ton /yıl
                   Susuz Boraks için 10.000 ton/yıl
 
 
 
 
 
 
 
a4-001.jpg
Fabrikası SODYUM PERBORAT FABRİKASI
 
Kuruluş Yılı: 1975 yılı
 
Ürünleri:  Boraks Dekahidrat (Na2B4O7.10H2O)
                 Sodyum Perborat Tetrahidrat (NaBO3.4H2O)
                 Sodyum Perborat Monohidrat (NaBO3.H2O)
 
Kapasitesi: Boraks Dekahidrat için 40.000 ton/yıl
                   S.P. Tetrahidrat üretilmesi durumunda 40.000 ton/yıl
                   S.P. Monohidrat üretilmesi durumunda 9.000 ton/yıl
 
 
 
 
 
 
 
a5.jpg
 
ETİDOT - 67 FABRİKASI
 
Kuruluş Yılı: 2009 yılı
 
Ürünleri: Etidot-67 (Na2B8O13.4H2O)
 
Kapasitesi: 8.000 ton/yıl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a6-001.jpg
 
ÖĞÜTÜLMÜŞ KOLEMANİT FABRİKASI
 
Kuruluş Yılı: 2012 Yılı
 
Ürünleri: Öğütülmüş Kolemanit (2CaO.3B2O3.5H2O)
 
Kapasitesi: 125.000 ton/yıl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a7-001.jpg
 SÜLFÜRİK ASİT FABRİKASI
 
Kuruluş Yılı: 1972 yılı
 
Ürünleri: Sülfürik Asit (H2SO4
                Teknik Asit (min. % 93)
                Saf Asit (min.% 98,5)
                Kalsine Pirit (Fe2O3)
 
Kapasitesi:  Sülfürik Asit için 240.000 ton/yıl
                    Kalsine Pirit için 145.000 ton/yıl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a8.jpg

bandirma-liman-genel-gorunum.jpg